z dziejów biblioteki w Giżycku [31]

z dziejów biblioteki w Giżycku [31]
Miniatura700x4470.2MBPOBIERZ
Duży plik1200x7670.4MBPOBIERZ
Oryginalny plik1641x10490.8MBPOBIERZ
Opis

Inscenizacja lektorska do baśni Ireny Kwintowej, od lewej dyrektor biblioteki Barbara Sokołowska, kierownik
Oddziału dla Dzieci Teresa Chandoszko oraz dwie lektorki.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Z dziejów giżyckiej biblioteki