Opis

Elżbieta Iżycka- Herman na działce ROD "Kormoran"; Giżycko, pocz. lat 60. XX w.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Iżyccy - Hermanowie w Giżycku