Na działce [3]
Miniatura700x4570.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x7830.2MBPOBIERZ
Oryginalny plik4252x27752.2MBPOBIERZ
Opis

Jerzy Iżycki-Herman opiekujący się Jarkiem Stasiakiem (w wózku P) i Stefanem (w wózku L) i psem Gapim, Giżycko, pocz. lat 60. XX w.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Iżyccy - Hermanowie w Giżycku