Uczniowie SP 7 [1]
Miniatura700x4870.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x8350.3MBPOBIERZ
Oryginalny plik4010x27892.4MBPOBIERZ
Opis

Zdjęcie klasowe uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 7 (wtedy mieściła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1). Jerzy Iżycki-Herman siedzi 3L (z obandarzowaną głową), Giżycko 1957 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Iżyccy - Hermanowie w Giżycku