Opis

Książeczka wojskowa Stanisława Lempiechy, żołnierza II Korpusu Polskiego

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe