Opis

Polscy żołnierze, którzy walczyli pod dowództwem brytyjskim podczas II wojny światowej, a także ich rodziny, które przybyły do ​​Wielkiej Brytanii w latach 40. XX wieku, były zobowiązane do zarejestrowania się na policji zgodnie z Ustawą o rejestracji cudzoziemców z 1914 r. Musieli informować policję o wszelkich zmianach ich: imię i nazwisko, adres, zatrudnienie, stan cywilny itp. Każdy „cudzoziemiec” posiadał własne zaświadczenie o pochodzieniu i był zobowiązany do przedstawienia go w dowolnym momencie na żądanie funkcjonariusza policji.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe