Opis

Karta Ewidencyjna Repatrianta Wiktora Dawsiewicza.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe