Spotkanie zarządu ZSL, 1987 r.

Spotkanie zarządu ZSL, 1987 r.

Zdjęcia ze spotkania zarządu koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Giżycku, 1987 r