Kolekcja Teresy Łaniewskiej

Kolekcja Teresy Łaniewskiej

Kolekcja prezentuje zdjęcia z archiwum rodzinnego Teresy Łaniewskiej, której rodzina pochodzi z dawnych Kresów II RP.

Jej Ojciec urodził się w Dawidgródku na Polesiu gdzie mieszkał do 1944 r. Jego siostra Anna (Niutka) była żoną Jana Matyszczaka, żołnierza Legionów, a później Korpusu Ochrony Pogranicza w Wołożynie. Po wojnie przesiedlili się do Łuczan/Giżycka i z tym miastem związali swoje dalsze losy.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Anna i Jan Matyszczakowie na Kresach

Kolekcja zawiera zdjęcia Anny i Jana Matyszczaków z okresu służby Jana w Korpusie Ochrony Pogranicza w Wołożynie.

77 obiektów

Zdjęcia rodzinne - Giżycko (1946-1970)

Zdjęcia rodzinne Teresy Łaniewskiej (Łuńskiej) z okresu dzieciństwa i czasów szkolnych.

112 obiektów