25-lecie szkoły muzycznej, 1976 r.

25-lecie szkoły muzycznej, 1976 r.