Zjazd przodowników produkcji rolnej, 1971 r.

Zjazd przodowników produkcji rolnej, 1971 r.