Kolekcja Rodziny Klimiuków

Kolekcja Rodziny Klimiuków

Kolekcja zawiera zdjęcia z lat 1905-2017, które udostępnił wraz z opisami Waldemar Klimiuk.

W zbiorze znajdują się materiały dotyczące m.in. Józefa Klimiuka i Janiny Klimiuk. Józef Klimiuk (ur. 9 lipca 1900 r. we wsi Hożna pow. Zabłudów, zm. 26 czerwca 1949 r. w Giżycku), ojciec Waldemara Klimiuka, do Giżycka (wówczas Łuczan) przybył wiosną 1945 r. z Białegostoku, aby podjąć pracę jako rybak. Z dwoma kolegami założył spółdzielnię rybacką „Praca”, której był jej prezesem.
Janina Nina Klimiuk z domu Falkowska (ur. 6 marca 1908 r. w Zabłudowie, zm. 30 grudnia 1996 r. w Białymstoku) do Giżycka przybyła wiosną 1946 r. Po ukończeniu kursu kuchmistrza we Wrocławiu od 1951 r. pracowała jako kucharka w kasynie oficerskim (ul. Wojska Polskiego, budynek z zegarem) w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Giżycku aż do jej likwidacji w 1957 r. Następnie była szefową kuchni w restauracji "Pod lipami" w Wilkasach, kucharką w Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku, a później do emerytury szefową kuchni w sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie. Po przejściu na emeryturę powróciła do Giżycka.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 4 podkolekcje

Falkowscy w Giżycku

Wizyta Falkowskich, krewnych Waldemara Klimiuka, w Giżycku, lato 1962 r.

19 obiektów

Stanisław Bajur w II Korpusie Polskim we Włoszech

Zdjęcia z archiwum Stanisława Bajura z okresu służby w II Korpusie Polskim we Włoszech, 1945 - 1946.

10 obiektów

Uczniowie Gimnazjum w Giżycku - lata 40. XX w.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Renaty Klimiuk, siostry Waldemara, z czasów nauki w Gimnazjum w Giżycku w końcu lat 40. XX w.

16 obiektów

Zdjęcia rodzinne Waldemara Klimiuka

Fotografie rodzinne Waldemara Klimiuka

70 obiektów