Solidarni jak nigdy. Wiec wyborczy 27 maja 1989 r. w Giżycku

Opis

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe