Mieszkając w Giżycku

Mieszkając w Giżycku

Zdjęcia rodzinne z archiwum rodzinnego Marii Julitty Klasse.

Odo Oktawian Klasse urodził się w Wilnie 1898 r. Jego pradziad Jean Classe de Rennepont w końcu XVIII w. wyemigrował z Francji i osiedlił się w Korcu na Wołyniu. Dziadek Karol był nauczycielem języka francuskiego w szkołach państwowych w Korcu i Żytomierzu. Jego syn Oktawian również nauczał francuskiego w gimnazjach rosyjskich w Grodnie i Wilnie. Był również autorem trzech podręczników do nauki języka francuskiego. Zdobyły one dużą popularność w imperium rosyjskim przynosząc autorowi pokaźne dochody. Dzięki temu mógł on kupić dwa domy w Wilnie i majątek Naborowszczyzna w powiecie trockim. Odo Oktawian uczył się w znanym prywatnym gimnazjum Winogradowa w Wilnie, a później studiował prawo na uniwersytecie w Dorpacie, gdzie wstąpił do Konwentu Polonia. Był uczestnikiem walk o niepodległość Polski. W okresie międzywojennym pełnił różne funkcje w systemie sprawiedliwości II RP w Lidzie i Grodnie, a prawdopodobnie od sierpnia 1933 r. przewodniczącym Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach podległemu Sądowi w Grodnie. Jego żoną była Maria Hrynkiewiczowa z Wilna, z która miał córkę Marię Julittę.
Nie są bliżej znane losy Odo Oktawiana Klasse podczas II wojny światowej. Wiadomo tylko, że w 1945 r. opuścił Wileńszczyznę i osiedlił się w Łuczanach/Giżycku. Jesienią tego roku zasłynął z „brawurowego” przejęcia budynku sądu z rak Rosjan nim zdążyli zając go przedstawiciele miejscowej służby bezpieczeństwa, co było w 1949 r. przyczyną półrocznego przetrzymywania Odo Oktawiana Klasse w areszcie. Do marca 1948 r. był prezesem Sądu Okręgowego w Giżycku. Następnie przeniósł się do olsztyńskiej adwokatury. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Giżycku. Zmarł w 1963 r.
Maria Klasse była pierwszym dyrektorem giżyckiego szpitala.