Stefania Płatosz (Maślij) podczas nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym

Stefania Płatosz (Maślij) podczas nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym

Zdjęcia Stefanii Płatosz (pv Maślij) z czasów nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku w latach 1954 - 1959. Był to pierwszy rocznik w systemie 5-letnim.