Kolekcja Rodziny Jaroszów

Kolekcja Rodziny Jaroszów

Kolekcja zawiera zdjęcia udostępnione przez Ryszarda Tadeusza Jarosza.

Ryszard Tadeusz Jarosz urodził się w Giżycku w 1955 roku. Wraz ze zdjęciami przekazał informacje, które zawarte są obecnie w ich opisach. Fotografie przedstawiają m.in. Helenę Gałuch i Marię Jarosz. Helena Gałuch z domu Jarmal (ur. w Wilnie w 1903 r.) przyjechała do Giżycka (wówczas Łuczan) wraz z mężem i córką 13 czerwca 1946 roku.
Od 1 lipca 1946 roku mieszkali przy ul. Warszawskiej 45. Helena Gałuch pracowała w Szkole Przysposobienia Rolniczego (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 6), w Jednostce Wojskowej nr 3120 i w Technikum Wodnych Melioracji. Jej córka, Maria Jarosz (ur. w Wilnie w 1935 r.), po ukończeniu nauki szkolnej pracowała w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” (PSS „Społem”) w sklepach: nr 1 przy ul. Warszawskiej (nieopodal znanej restauracji "Polonia"), nr 3 przy ul. Olsztyńskiej, nr 17 przy ul. Dąbrowskiego, nr 24 przy ul. Kościuszki (obecnie sklep "Skrzatek") i w sklepie spożywczym przy ul. Królowej Jadwigi.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.