Kolekcja Giżyckiego Centrum Kultury

Kolekcja Giżyckiego Centrum Kultury

Kolekcja prezentuje archiwum fotograficzne Giżyckiego Centrum Kultury.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Giżyckiego Centrum Kultury (GCK). Datowane są jedynie pochody 1-majowe z lat 1954 i 1955. Pozostałe fotografie dokumentują działalność GCK w latach 50. XX w.